1. فاطمه غیور , یونس گراوند , شیلا اسدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان , اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
 2. هدی ژیان جهانی , مهدخت پورخالقی چترودی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی , ششمین همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
 3. ابوالفضل محدث اردبیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم سالم رودی , حبیبه سلطانزاده مزرجی , بررسی ارتباط حل مسأله و میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان , کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
 4. محمد خاکشورکامه علیا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدباقر نقیبی سیستانی , تاثیر تحریک نوری مجازی بر کاهش نشانگان اختلال اضطراب تعمیم یافته , دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
 5. محمد خاکشورکامه علیا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز , سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 6. مهدی مسگرخراسانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی , سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 7. مصطفی نوروزی مداح , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
 8. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان , پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 9. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرشته صبوری یزدی , بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی بر بهبود روابط والد-فرزندی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
 10. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 11. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 , همایش پلیس ، روانشناسی و مشاوره , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
 12. باقر رضائی منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی , اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
 13. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 14. فاطمه اسماعیلی , مرجان محمدی , فاطمه رعیت معینی , زهرا بی غم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 15. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 16. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض یکپارچگی دانشجویان متاهل , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 17. ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی , کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
 18. ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی , دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
 19. صدیقه اظهری , آزاده سارانی , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل مرتبط با راهبرردهای مقابله با استرس بارداری , همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 20. آزاده سارانی , صدیقه اظهری , سید رضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار , همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
 21. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض اجتناب دانشجویان متأهل , دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 22. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مینا فردی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
 23. مینا فردی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
 24. محمد ارقبائی , مهدی فتحی , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی , دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی علوم وابسته , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۲
 25. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی , چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 26. زینب خجسته رحیمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 27. سمیه خدیوی زند , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 28. حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 29. حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 30. امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 31. امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 32. شیما شیخ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابراهیم قیم حسنخانی , حسین کارشکی , نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 33. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فز , اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 34. طیبه کاشفی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی اکبر ثمری , بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 35. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اعظم ابراهیمی , بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 36. مژده نادرزاده گوارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 37. علیرضا رجایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آزیتا کشاورز , مهین حمیدی , بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 38. محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 39. شهره عصایی , فریده میرتوکل , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 40. حمیده پورگنابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست , چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
 41. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , حسین بافنده , نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه , چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
 42. رباب لطیف نژاد , اکرم کرمی دهکردی , حبیب ا... اسماعیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای سازگاری زناشویی در زنان بارور نابارور , اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
 43. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان , اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 44. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان , اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 45. اکرم کرمی دهکردی , رباب لطیف نژاد رودسر , حبیب ا.. اسماعیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور , دومین همایش سالیانه دانشجویی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
 46. امیررضا کامل عباسی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , کودک آزاری : مروری بر کودک آزاری جنسی , اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
 47. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید موسی کافی , ایرج صالحی , بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان , اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
 48. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرضیه جوادی کوران ترکیه , زینب آزادی , امیر جهانیان نجف آبادی , بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
 49. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیده مریم بطحایی , بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
 50. سیده مریم بطحایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
 51. زهره عدالتی شاطری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
 52. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا ارجمندی نژاد , فرزانه نورمندی پور , بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
 53. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی , همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
 54. احمد به پژوه , معصومه ماوردی , رضا رضازاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا , پنجمین همایش مشاوره اسلامی: مشاوره ی خانواده و بهداشت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۴
 55. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان , مقابله فرهنگی با اعتیاد , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۳
 56. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو , چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
 57. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی , چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
 58. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , آموزش ویادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱
 59. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد , اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۲۸
 60. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد , اولین کنگره مراقبتهای حمایتی وتسکینی در سرطان , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۲۸
 61. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهره شفیعی , ملکناز یوسفی , شیما شیخ , بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان , سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
 62. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اکرم السادات طلائی زواره , سیده مریم بطحائی جوارشک , مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل , سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۰۶
 63. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , گلناز سیاح قربانی , الهه فیاض محمدابادی , مرضیه کریمیان ابدر , بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه , دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۰
 64. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , پریسا طالبیان , بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار , دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۰
 65. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , وحیده صحابه تبریزی , ملیحه شهرستانی , ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان , سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۹
 66. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , امیررضا کامل عباسی , بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
 67. مرتضی روستائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سارا کفایی راد , مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق , تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۰۱
 68. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه نیمروزی , بررسی مقایسه ای رضایتمندی زندگی زناشویی در دانشجویان با و بدون روابط غیررسمی قبل از ازدواج , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۵
 69. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , افسانه قندهاری زاده خیاط , مرتضی روستائی , بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۵
 70. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم , دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۹
 71. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان , نیره مطبوع , مرتضی روستائی , بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی , همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۱
 72. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , سارا کفایی راد , مقایسه مهارتهای حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق , همایش بررسی نقش روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تامین و توسعه امنیت روانی- اجتماعی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۸
 73. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیده سلیل ضیایی , مونا افشار , بررسی مقایسه ای میزان اضطراب ، استرس و افسردگی در زنان آزار دیده جنسی و غیر آزار دیده , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۲
 74. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه نیمروزی , بررسی خصوصیات جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۲
 75. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهراسادات حسینی هوشیار , زهره عدالتی شاطری , بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۲
 76. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رقیه قهاری , مرتضی روستائی , ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۰۲
 77. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی , نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۸
 78. هادی خبوشانی , علیرضا دانش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حبیب ا. اسماعیلی , نگرش جانبازان و معلولین پیرامون ازدواج , نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۸
 79. زهرا نیکخواه , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی- رفتاری در رضامندی زناشویی , نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۸
 80. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن , همایش جوان و آرامش روان , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲/۲۵
 81. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , طاهره علوی , طاهره قاسمی برآبادی , رقیه قهاری , بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد , همایش آسیب شناسی علمی ازدواج , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۹
 82. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تکتم رضاقلی زاده , معصومه امینی فر , حبیبه پشتیبان , بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه آن با طلاق , اولین همایش سراسری خانواده و مشکلات جنسی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷/۲۳
 83. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مطلقه و غیر مطلقه ی مشهد , نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۲۰
 84. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تفاوتهای رفتاری زن ومرد (پایه های فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک) , اسلام و فمینیسم , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۰۱
 85. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن , نخستین همایش علمی جایگاه آموزش و پرورش در شکل گیری هویت دانش آموزان ایرانی در آستانه هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۹/۰۳
 86. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن , سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی ،جوان و ارامش روان , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۲۸
 87. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد , اولین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۰۷
 88. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد , ششمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۱۴
 89. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان , سمينار بهداشت روان دانشجويان دانشگاه تهران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱/۰۱
 90. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسي ويژگي شخصيتي زنان مطلقه و غير مطلقه مشهد , نخستين همايش سراسري علل و پيامدهاي طلاق , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲/۰۱
 91. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , معیارهای سلامت روان از دیدگاه مکاتب , دومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۱
 92. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد , نقش مشاوره در بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۲۵
 93. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد , همایش کشوری دانشجو و بهداشت روانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۶
 94. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , از انتزاع تا انتخاب , روشهای اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناسی ارشد , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۸/۲۱
 95. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون , هفتمین مجمع علمی جایگاه تربیت ، تربیت و امور تربیتی در آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۸/۰۵
 96. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها , سمینار بررسی اعتیاد جوانان , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۴/۲۷
 97. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی , همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۲/۲۴
 98. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشگیری از معلولیتها , سمینار پیشگیری از معلولیتها در کودکان و نوجوانان , تاریخ: ۱۳۷۲/۰۹/۰۹