1. افسانه قندهاریزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فریبرز باقری , اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو , روان پرستاری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۵۲-۶۱
 2. مریم حسینی , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو , افق دانش , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۱۱-۳۱۷
 3. معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران , روان شناسی سلامت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۸-۱۰۰
 4. نیلوفر0 طاهری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان , دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۳۰۱-۳۱۲
 5. سیده مریم مشیریان فراحی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهره سپهری شاملو , اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر , روان پرستاری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۷-۵۳
 6. اعظم هاشمیان مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله) , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۸۷-۹۸
 7. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , محمد طیبی , اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها , آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۴۵-۲۵۴
 8. معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷۰۶-۷۱۳
 9. کورش پرویز , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمود دهقانی , رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر , راهبردهای آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۱۸-۱۲۶
 10. آزاده سارانی , صدیقه اظهری , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار , پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۷-۱۳
 11. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , ابولفضل رحیمی , لاله کوهستانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۶۷-۷۵
 12. کورش پرویز , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمود دهقانی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۷۰-۷۶
 13. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , لاله کوهستانی , مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۵۷-۱۶۶
 14. سیده معصومه رضازاده بایگی , فریده نظرزاده رمضانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۰۵-۷۱۶
 15. صدیقه اظهری , آزاده سارانی , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری , روان پرستاری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۷۰-۸۳
 16. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی , دانشگاه علوم پزشکی زنجان , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۰۹-۱۲۱
 17. نادر جهانگیری , سهیلا نوربخش بیدختی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی , پژوهش های زبان شناسی تطبیقی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۱-۹۹
 18. فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی , دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۷-۶۶
 19. زهرا مرادیان , علی مشهدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی , روان شناسی مدرسه , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۸۶-۲۰۴
 20. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر , پزشکی قانونی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۷-۴۷
 21. بی بی عفت لامعی , زهره سپهری شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵-۷۰
 22. مصطفی محمودی قهساره , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمود دهقانی , حسین حسن آبادی , اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۱۱-۱۲۰
 23. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شیوا زارع زاده خیبری , معصومه حروف قناد , محمد ابراهیم حکم آبادی , بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۹-۱۷
 24. مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد تقی بادله , نقی استادی , مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۹۴-۲۰۴
 25. *مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله , نقی استادی , مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۱۲-۴۲۲
 26. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دانشگاه علوم پزشکی قزوین , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۳۹-۴۶
 27. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی , دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۴۴۹-۴۵۹
 28. اقدس کریمی , فاطمه تارا , طلعت خدیوزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۷-۱۵
 29. مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله , اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی - Journal of Research Development in Nursing and Midwifery , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۷-۲۴
 30. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر , روان شناسی سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۳-۳۳
 31. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی , پژوهش در سلامت روانشناختی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۱-۱۹
 32. سوسن رئوف حدادی ثانی , پریسا ضیایی , فاطمه رعیّت معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار , اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۴۷-۵۷
 33. نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی دلشاد نوقابی , نسرین بحری , بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۴-۲۰
 34. نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , دلشاد نوقابی , نسرین بحری , ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۴-۲۰
 35. * محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۵-۴۴
 36. مهدی خوریانیان , لیلا حیدری نسب , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی , اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۷-۴۷
 37. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا مرادیان , نگین باانصاف ارومیه , بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۵-۲۴
 38. الهه ذوقی فیاض , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , احمد علی­پور , مهناز علی­اکبری دهکردی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۱۰-۲۱۹
 39. ملیحه صفوی شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , الهه حقیقت منش , مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر , دانشگاه علوم پزشکی زابل , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۱-۵۴
 40. مرضیه امیری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای , اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۹-۶۸
 41. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فر , مجید معینی زاده , اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۴۹-۵۶
 42. پروانه کاظمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , بهروز مهرام , بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۱-۸۷
 43. رضا سلطانی شال , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین بافنده , بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۷۹-۹۳
 44. زهرا کاملی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۸۳-۹۹
 45. مهری پریرخ , محمدرامین نادری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه , پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۱
 46. فاطمه مرادی شهربابک , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۲۷-۲۳۹
 47. سهیلا کربندی , مریم عشقی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید ابراهیم زاده , محمد صفریان , ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد , افق دانش , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۳۳-۳۹
 48. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۵۳
 49. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بهروز مهرام , بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۷۹-۲۹۶
 50. مرضیه عباسی , حمیدطاهر نشاط دوست , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۷-۵۹
 51. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۲۷-۳۲
 52. زهره عدالتی شاطری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین حسن آبادی , بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو , دانشگاه علوم پزشکی کردستان , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۸۹-۹۹
 53. جوا د اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی , روانشناسی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳۴۲-۳۵۹
 54. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت , دانشور پزشکی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۹-۲۰
 55. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی شاندیز , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۷۲-۱۸۵
 56. محمدحسن فرخ زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , عباسعلی رحمانی , جواد ایزی , محمود توکلیان اکبری , فضل الله طالبی کهدویی , آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی , پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۸-۴۰
 57. فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۶۵-۷۷
 58. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن , تازه های روان درمانی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۰-۳۰
 59. جواد اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۳۱۷-۳۲۳
 60. مریم مقیمی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۳۹-۵۶
 61. بنفشه افهمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۶۳-۷۹
 62. محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سوران رجبی , مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱۵-۲۴
 63. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱۸۲-۱۸۸
 64. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶
 65. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین احسنی , محمد علی بشارت , رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱۴۷-۱۶۹
 66. همام مویدفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمحمود طباطبائی , رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی , مطالعات روان شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۵۹-۷۱
 67. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۱-۳۰
 68. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , نهاد خانواده در جامعه ی دینی , اندیشه حوزه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۶۱-۱۸۲
 69. محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۰۷-۱۱۳
 70. فرهنگ فرهنگی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱, صفحه ۴۱-۶۳
 71. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد نریمانی , عباس ابوالقاسمی , مسعود گنجی , یوسف خنیا , رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران , علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۴۶-۵۳
 72. برزو امیرپور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۵۵-۷۳
 73. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان , بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان , فرهنگ خراسان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۸۷-۱۱۳
 74. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محمود طباطبایی , سیدامیر امین یزدی , خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی , تازه های روان درمانی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۷۹-۹۲
 75. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۴۳-۱۶۳
 76. محمد علی بشارت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرانک حیدری , کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی , تحقیقات علوم رفتاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۰-۲۵
 77. سیدمهران حسینی محالی , سیدمحمود طباطبایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۲۱-۳۹
 78. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۲۵-۱۴۴
 79. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۱۹۹-۲۲۷
 80. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم جمعه اسداباد , مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد , فرهنگ خراسان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۱۱۳-۱۲۰
 81. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شهناز پاژخ زاده , مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان , روانشناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶, صفحه ۱۳۴-۱۴۸
 82. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد , فرهنگ خراسان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶, صفحه ۳۷-۵۷
 83. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمهران حسینی محالی , رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۸۳-۸۶
 84. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام , نامه مفید , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱, صفحه ۱-۱۰
 85. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶, صفحه ۴۱-۵۱
 86. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد , فرهنگ خراسان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶, صفحه ۵۳-۶۳
 87. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرشته اولادی , لیلا نورمحمدی , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر , روانشناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۶, صفحه ۱۶۴-۱۷۳
 88. احمد علی نوربالا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی , دانشور پزشکی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۶, صفحه ۱-۶